TRAININGEN VAN GONNY TROMP

  • Leren je kijken door de ogen van de baby;
  • Leren je beter de behoefte van de baby waarnemen;
  • Brengen rust op de babygroep;
  • Geven pedagogisch medewerkers minder stress;
  • Zorgen voor tevreden ouders die zien dat het dagverblijf iets toevoegt aan de opvoeding;
  • Geven ouders vertrouwen in de pedagogisch medewerkers “Ze kennen mijn kind goed, mijn
    kind wordt gezien.”