INTRODUCTIECURSUS PIKLERPEDAGOGIE

De Introductietraining bestaat uit 6 dagdelen van 3 uur en hierin worden onderstaande 6 thema’s behandeld, aansluitend is er coaching op de groep.

HET COMPETENTE KIND

We zien de baby met al zijn capaciteiten: zijn nieuwsgierigheid, leergierigheid, en het vermogen om contact te maken met ons. Doel: De capaciteiten van de baby zien en hoe er mee om te gaan om alles wat het in zich heeft tot ontwikkeling te brengen.

ZELFSTANDIGE BEWEGINGSONTWIKKELING

Beweging is de motor van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Een omgeving die kinderen de mogelijkheid biedt om vrij te bewegen, te experimenteren en te ontdekken zorgt er voor dat je een cognitieve reserve opbouwt – de mate waarin je brein weerbaar is tegen verval en schade op latere leeftijd. Kinderen die ruimte hebben om te bewegen en uitdaging vinden in het speel- en klimmateriaal kunnen zichzelf vermaken. Doel: Minder conflicten en meer rust op de groep, door de behoefte van kinderen aan beweging te zien.

SPEL- EN SPEELMATERIAAL

Spel is veranderd, kinderen spelen minder buiten en meer op de computer. Kinderen kunnen zichzelf niet meer vermaken en zijn vaak dikker. Het heeft invloed op de motoriek en coördinatievaardigheden en reactiesnelheid. Daardoor lopen meer kinderen bij de fysiotherapeut dan vroeger. Basisvoorwaarde is dat een kind op zijn gemak is en dat er speelmateriaal ligt dat past bij de ontwikkeling. Niet te moeilijk, niet te makkelijk. Dat het niet gestoord wordt in de bezigheid en niet teveel keuze heeft. Doel: Leren uitdaging te bieden in spel en weten hoe je een omgeving spelklaar maakt.

PEROONLIJKE AANDACHT BIJ HET ETEN

Eten is niet alleen je buik vullen. Individuele aandacht bij het eten is ‘emotionele voeding’. Daarom adviseren we de kinderen lang één-op één te voeden of in kleine groepen. Maak het eten geven persoonlijk! Persoonlijke aandacht bij het eten geeft een kind een gevoel van eigenwaarde ‘er is iemand die tijd en aandacht heeft voor mij”. Zo creëer je rust aan tafel. Doel: eten met plezier en rust aan tafel.

IN DIALOOG MET DE BABYOP DE COMMODE

Voor een baby is de wereld nog niet zo duidelijk als voor ons, daarom vertellen we vanaf de geboorte wat we doen en gaan doen. Dat geeft het een veilig gevoel, het kind weet wat er gaat gebeuren. Bijvoorbeeld: “Kijk, ik heb een washandje om je gezicht schoon te maken”. Bovendien stimuleer je zo de taalontwikkeling. Doel: leren afstemmen op het kind en toch de regie van de verzorging in handen houden. Er ontstaat een dialoog tussen verzorger en kind waar beiden plezier aan beleven.

HET WENNEN IN EEN KINDERDAGVERBLIJF

Zorg ervoor dat een kind en de ouders zich vertrouwd gaan voelen met de begeleiders, de andere kinderen en de nieuwe omgeving. Ouders spelen een duidelijke rol in het wenproces. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen die goed begeleid worden bij het wennen minder afwezig zijn door ziekte en er is minder vaak sprake van een ontwikkelingsachterstand. Doel: Samen met zijn ouders vertrouwd worden op de groep om zo stress verminderen bij de baby. COACHING ON THE JOB Om het geleerde in de training om te zetten in de praktijk, bestaat de mogelijkheid voor coaching-on-the job. De eigen leer- en ontwikkelingsvraag van de pedagogisch medewerker staat centraal. Hierbij is het mogelijk dat er gebruik wordt gemaakt van videobeelden.

VIDEO-INTERACTIE BEGELEIDING

De ontwikkelingsgerichte begeleiding die Gonny Tromp aanbiedt wordt ondersteund met filmopnamen. De focus van de één-op-één gesprekken is niet op problemen, maar op het nog niet ontwikkeld gedrag. Waar staat het kind nu en wat kan de volgende stap in de ontwikkeling zijn? Tijdens de bespreking van de filmbeelden, geeft Gonny concrete aanwijzingen wat te doen om het kind beter te kunnen begrijpen en te begeleiden.